Veelgestelde vragen overdracht cliënten

In opdracht van de gemeente Haarlem, zorgt Buurts voor alle ondersteuning van bewoners van Haarlem. Dat doen we in de wijk, laagdrempelig en zonder indicatie. Bewoners die dat nodig hebben krijgen die ondersteuning individueel of collectief.

Nu nog wordt de ondersteuning meestal geboden door (specialistische) zorgaanbieders. Dat is dus veranderd per 1 januari 2023. Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Dat betekent dat met alle bewoners die ondersteuning ontvangen van één van de vele zorgaanbieders, een gesprek wordt gevoerd. Bij dat gesprek is iemand van het wijkteam van Buurts en de begeleider vanuit de zorgaanbieder aanwezig. Dit wordt de ‘kanteling’ genoemd.

Tijdens dit gesprek kijkt de medewerker van het wijkteam samen met de bewoner naar de ondersteuningsbehoefte van de bewoner. Samen wordt bekeken welke ondersteuning het beste past. Het wijkteam kan vaak de ondersteuning bieden en meedoen aan activiteiten in de wijk kan helpend zijn. Voor bewoners die zeer specialistische ondersteuning nodig hebben, werken we samen met specifieke zorgaanbieders. Zo denken we de bewoner het beste dichtbij in de eigen wijk te kunnen ondersteunen. En zo zorgen we er ook voor dat het aanbod duurzaam en betaalbaar is.

  • Wat wordt bedoeld met de kanteling? Met kanteling bedoelen we dat we ondersteuning zo dicht mogelijk bij  inwoners bieden. In en met de wijk of buurt waar zij wonen. De wijkteams spelen hierin een belangrijke rol. Zij bieden de individuele begeleiding en ondersteuning en kijken wat er collectief vanuit de wijk geboden kan worden. Zo werken ze aan  duurzame oplossingen voor en met inwoners en hun omgeving. Door vroegtijdig vragen en problemen te signaleren, kan de inzet van specialistische ondersteuning voorkomen worden. Ook is er meer maatwerk mogelijk, want ieder mens is anders en iedere vraag is anders.  

  • Waarom moet er een kanteling plaatsvinden? We willen dat mensen ook in de toekomst de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarom werken we aan een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein in Haarlem. Minder gericht op dure specialistische zorg en met meer oog voor de mens in zijn eigen leefomgeving. Samen met alle andere organisaties in het sociaal domein in Haarlem kijken we hoe we ondersteuning zo kunnen organiseren dat mensen goed geholpen worden. Gewoon in de wijk.

  • Krijg ik door de kanteling geen hulp en ondersteuning meer? Als u ondersteuning nodig heeft, dan krijgt u dat. Als u nu al specialistische ondersteuning krijgt, kan het zijn dat u de ondersteuning van een andere organisatie gaat krijgen of vanuit het wijkteam. Wel kijken we samen met u goed waar u precies behoefte aan heeft. Ook kan het soms zo zijn dat u een andere begeleider krijgt. We doen er alles aan om te zorgen dat de overdracht  goed verloopt. U moet kunnen blijven vertrouwen op goede hulp en ondersteuning.

  • Hoe ziet het proces van de kanteling eruit? We zetten in op het continueren van ondersteuning en hulp aan inwoners. Bij de overgang van de ondersteuning naar Buurts, werken we daarom met afbouwcontracten. Dat doen we in nauw overleg met de betrokken organisaties die de ondersteuning aan ons overdragen. In de contracten zitten goed afgestemde tijdpaden en overdrachtsplannen. Zo organiseren we samen met alle betrokkenen de voorwaarden voor zorgvuldigheid en continuïteit voor inwoners. Verandering betekent onzekerheid. Daarom houden we oog en hart voor betrokkenen; voor bewoners, personeel en partners. Bij deze grote verandering gaat niet altijd alles goed. Daarom luisteren we naar wat nog niet goed gaat en werken we blijvend aan verbeteringen.

  • Wat is de rol van Buurts in de kanteling? Buurts organiseert het proces van de kanteling. Buurts vormt een samenwerkingsverband met DOCK, Haarlem Effect, Zorgbalans, perMens, Stichting Ontmoeting en Leger des Heils. Daarnaast werken we nauw samen met zo’n 50 andere organisaties in het sociaal domein in Haarlem. Voor de meer specialistische ondersteuning betreft dit Ons Tweede Thuis, Voorzet, SIG, Philadelphia en HVO Querido.

  • Waar kan ik terecht bij vragen over de kanteling? Heeft u vragen over de kanteling, stuurt u dan een e-mail met uw vraag naar het Bestuurssecretariaat, email: bestuurssecretariaat@buurts.nl of bel met: 023 212 5200.